ახვლედიანი-ბერძენიშვილი ინგა

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი
ტელეფონის ნომერი: 577 28 30 97
ელ. ფოსტა: ingusia@yahoo.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი