სტურუა ლაშა

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ქ.თბილისი, იოსებიძის ქ. N 80
ტელეფონის ნომერი: 591250976
ენები: ქართული, რუსული, ნგლისური
ელ. ფოსტა: lashasturua76@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
განათლება 1993 – 1998 წწ. _ ნ.ირბახის სახელობის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი (იურისტი) სამუშაო გამოცდილება 2016 - 2019 - იურიდიული ფირმა “Legal Consulting Group” – ( ადვოკატი - საერთო სპეციალიზაციით) 2014 – 2016 - ა/კ - „ადამიანის უფლებები და მოვალეობები“ – (თავმჯდომარე) - კერძო საადვოკატო პრაქტიკა (საერთო სპეციალიზაციით) 2012-2014 - იურიდიული კომპანია “Royal Service“ - (კორპორატიული კლიენტების მომსახურების იურისტი) 2013 წელი - გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის - პრეზიდენტობის კანდიდატის - ნინო ბურჯანაძის იურიდიული წარმომადგენელი გლდანის N 10 საარჩევნო ოლქში. 2005 – 2008 - იურიდიული ბიურო „ლობი“ – (დირექტორი) 2003 – 2004 – ა/ო - „დამცველთა და ჟურნალისტთა ასოციაცია“ – (იურის - კონსულტი) 2002 – 2003 - ა/ო - „ახალგაზრდა დამცველთა ასოციაცია“ – (სტაჟიორ - ადვოკატი) 1999 – 2000 – პ/გ „საქართველო უპირველეს ყოვლისა“ - ს ახალგაზრდული ორგანიზაციის გამგეობის წევრი 1998 – 2003 - პ/გ „ დემოკრატიული აღორძინების კავშირის“ - იურისტი 2006 წლის 28 ნოემბრიდან ვარ სსიპ. „საქართველოს ადვოკატა ასოციაციის“ წევრი საერთო სპეციალიზაციით (რეგ N 02 – 58 ); სიითი N 2493 ტრენინგები - ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტრენინგი: „მცირე ბიზნესის მწარმოებელი“ 05.12.2011 – 15.02.2012 (პატიმრობის პერიოდში) - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი: - „პროფესიული ეთიკა“ - 2013 წ - ევროპის საბჭოს ოფისის სემინარი: - „დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სტანდარტები“ - 2014 წ - ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ტრენინგი: - „საპროცესო შეთანხმება და მისი დაგეგმარების ტაქტიკა და სტრატეგია“ – 14.02.2014 - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის ტრენინგი: - „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები გასაჩივრების მექანიზმები: - 23-24 თებერვალი 2015წ - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი: - „ადვოკატის როლი მედიაციის განვითარებაში“ – 2016წ - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის (საკვალიფიკაციო სპეციალური სასწავლო მოდული ადვოკატთათვის) ტრენინგი - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თავისებურებანი - 2018 წ - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი: - „ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - 2018 წ - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი: მენტორი ადვოკატის კურსი - 2018 წ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის, თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრისა და თბილისის ღია უნივესიტეტის სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრის ერთობლივი ოთხდღიანი ტრენინგი - წარმომადგენლობა მედიაციის პროცესში - 2019წ
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი