თამთა ცეცხლაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

თამთა ცეცხლაძე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის პოზიციას იკავებს 2019 წლის დეკემბრიდან.

თამთას აქვს ცხრა წლიანი გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, სოციალური ქსელების მართვის და მარკეტინგის მიმართულებით.

2004 – 2008 წლებში თამთა  სწავლობდა ილია ჭავჭავაძის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტში, უცხო ენების  ფაკულტეტზე.

2010 წელს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მიერ, მიენიჭა საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

2011 - 2012 წლებში თამთა მუშაობდა დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში.

2012 - 2019 წლამდე საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერად.

2019 წელს თამთამ დაამთავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერნარდ ბარუხის კოლეჯი, მარკეტინგული კომუნიკაციები (საზაფხულო კურსი).

გარდა მშობლიური ენისა, თამთა ფლობს ინგლისურ  და რუსულ ენებს.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი