ლევან ბერძენიშვილის ლექცია - სამართალი ლიტერატურაში

გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

ლექცია ტარდება 24 აპრილს 18:00 საათზე.

ჩატარების ადგილი დამატებით ეცნობებათ დარეგისტრირებულ ადვოკატებს.

*ლექციაზე დასწრებას შეძლებენ მხოლოდ ასოციაციის წევრები.

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ფონდი

ადვოკატები

ადვოკატის პროფილი