გამოვიდა ჟურნალის "ჩემი ადვოკატი" მე-5 ნომერი

29 ივლისი 2021

გაცნობოთ, რომ გამოვიდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ოფიციალური ჟურნალის - "ჩემი ადვოკატი" - განახლებული ფორმატის მე-5 ნომერი. "ჩემი ადვოკატის" ბეჭდური ვერსიის რეალიზაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება და ჩვენი საზოგადოების გზამკვლევს წარმოადგენს იურიდიულ საკითხებში.

ჟურნალის "ჩემი ადვოკატი" ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე: https://gba.ge/files/ჟურნალის გავრცელების მისამართები N5.pdf

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი