აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 19 ივნისის გადაწყვეტილება

1 ივლისი 2019

გაცნობებთ, რომ აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 19 ივნისის გადაწყვეტილების თანახმად, 2019 წლის 1-ელ მაისს დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებით დადგენილი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის და შესაბამისად, საწევრო დავალიანების დაფარვის ვადა გაგრძელდა 12 კალენდარული დღით და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის საბოლოო ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 2 ივლისი.

გთხოვთ, იხილოთ:

►ამონაწერი აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 19 ივნისის სხდომის ოქმიდან;

►2017-2018-2019 წლების საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა სია (2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით).

 

საწევრო შენატანის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

მიმღები ბანკი: VTB BANK GEORGIA

ანგარიში: GE85VT6600000062693608

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 255 692

** გადახდის დროს, გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ სიითი ნომერი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი