ადვოკატთა საყურადღებოდ

4 თებერვალი 2021

გაცნობებთ, რომ აღმასრულებელი საბჭოს 2021 წლის 1-ლი თებერვლის გადაწყვეტილების თანახმად, გამოცემულ იქნა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და 2020 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრებს შეუწყდათ ასოციაციის წევრობა “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის 213 მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის თანახმად, საწევრო დავალიანების გადაუხდელობის გამო.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ასოციაციის წევრობაშეწყვეტილ ადვოკატებს, 2021 წლის 01 მარტის ჩათვლით საწევრო დავალიანების გადახდის შეთხვევაში, გადახდისთანავე აღუდგებათ ასოციაციის წევრობა.

გთხოვთ, იხილოთ:

ამონაწერი აღმასრულებელი საბჭოს 2021 წლის 1-ლი თებერვლის სხდომის ოქმიდან;

ასოციაციის წევრობაშეწყვეტილ ადვოკატთა სია.

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ნომერზე: 511-16-49-05

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი