ადვოკატთა საყურადღებოდ

17 ნოემბერი 2020

გაცნობებთ, რომ აღმასრულებელი საბჭოს 2020 წლის 29 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით, ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თარიღად განისაზღვრა მიმდინარე წლის 20 ნოემბერი, გარდა იმ წევრების მიმართ, რომლებმაც ისარგებლეს ასოციაციის წევრთა მხარდაჭერის ღონისძიებებით გათვალისწინებული საწევრო დავალიანების გადავადების უფლებით.

გთხოვთ, იხილოთ ამონაწერი აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის ოქმიდან.

საწევრო შენატანის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

მიმღები ბანკი: VTB BANK GEORGIA

ანგარიში: GE85VT6600000062693608

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 255 692

** გადახდის დროს, გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ სიითი ნომერი და საწევრო გადასახადის წელი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი