ადვოკატთა საყურადღებოდ

5 ივლისი 2019

გაცნობებთ, რომ აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 2 ივლისის გადაწყვეტილების თანახმად, გამოცემულ იქნა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და 2017-2018-2019 წლების საწევრო დავალიანების მქონე წევრებს შეუწყდათ ასოციაციის წევრობა “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის 213 მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის თანახმად, საწევრო დავალიანების გადაუხდელობის გამო.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ასოციაციის წევრობაშეწყვეტილ ადვოკატებს, 2019 წლის 26 ივლისის ჩათვლით საწევრო დავალიანების გადახდის შეთხვევაში, გადახდისთანავე აღუდგებათ ასოციაციის წევრობა.

 

გთხოვთ, იხილოთ:

► ამონაწერი აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 2 ივლისის სხდომის ოქმიდან;

► ასოციაციის წევრობაშეწყვეტილ ადვოკატთა სია.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი