ადვოკატთა საყურადღებოდ

17 ივნისი 2019

გაცნობებთ, რომ აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 30 მაისის გადაწყვეტილების თანახმად, 2019 წლის 1-ელ მაისს დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებით დადგენილი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის და შესაბამისად, საწევრო დავალიანების დაფარვის ვადა გაგრძელდა 20 კალენდარული დღით და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის საბოლოო ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 19 ივნისი.

გთხოვთ, იხილოთ:

ამონაწერი აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 30 მაისის სხდომის ოქმიდან;

2017 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა სია (2019 წლის 16 ივნისის მდგომარეობით);

2018 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა სია (2019 წლის 16 ივნისის მდგომარეობით);

2019 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა სია (2019 წლის 16 ივნისის მდგომარეობით).

 

საწევრო შენატანის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

მიმღები ბანკი: VTB BANK GEORGIA

ანგარიში: GE85VT6600000062693608

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 255 692

** გადახდის დროს, გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ სიითი ნომერი.

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი