ადვოკატთა საყურადღებოდ!

15 აპრილი 2019

გაცნობებთ, რომ აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 12 აპრილის გადაწყვეტილებით მიმდინარე წლის 1-ლი მაისიდან დაიწყება ადმინისტრაციული წარმოება 2017-2018-2019 წლების საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ.

საწევრო დავალიანების მქონე პირთა სია 2019 წლის 1-ლი მაისის მდგომარეობით განთავსდება ასოციაციის ვებ-გვერდზე.

გთხოვთ, იხილოთ ამონაწერი აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის ოქმიდან.

საწევრო შენატანის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

მიმღები ბანკი: VTB BANK GEORGIA

ანგარიში: GE85VT6600000062693608

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 255 692

** გადახდის დროს, გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ სიითი ნომერი და საწევრო გადასახადის წელი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ფონდი

ადვოკატები

ადვოკატის პროფილი