პრო ბონო სერვისების განვითარების კომიტეტი

კომიტეტის მიზანია ხელი შეუწყოს პრო ბონო სერვისების განვითარებას საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებს შორის, სერვისების სისტემის დანერგვას და განვითარებას ადვოკატთა ასოციაციის ბაზაზე და მოახდინოს პრო ბონო სერვისის პოპულარიზაცია იურიდიული პროფესიაში. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, კომიტეტი შეიმუშავებს კანონპროექტებს, წინადადებებს, ანგარიშებს და რეკომენდაციებს და მართავს სხვადასხვა ფორმატის სამუშაო შეხვედრებს სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ინსტიტუტებთან.