კორპორატიული ერთობის განვითარების კომიტეტი

კომიტეტის მიზანია იურიდიული პროფესიის და ადვოკატთა კორპუსის წევრთა ერთიანობის და შიდა კომუნიკაციის ხელშეწყობა.