ახალგაზრდა ადვოკატთა პროფესიაში ინტეგრაციის კომიტეტი

კომიტეტის მიზანია ახალგაზრდა ადვოკატთთათვის პროფესიაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ინტეგრაციის პროცესში არსებული ბარიერების დაძლევაში დახმარება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კომიტეტი შეიმუშავებს ინიციატივებს, წინადადებებს და პროექტებს და წარუდგენს  ასოციაციის თავმჯდომარეს და აპარატს.