ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი

კომიტეტის მიზანია, ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ადვოკატთა კორპუსის აქტიური ჩართულობით. ამ მიზნით კომიტეტი ამზადებს დასკვნებს, პროექტებს, რეკომენდაციებსა და წინადადებებს  ქვეყანაში არსებულ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების მდგომარეობაზე და მართავს თემატურ ფორუმებს, სამუშაო შეხვედრებსა და კონფერენციებს.