თბილისში მოქმედი კომიტეტები

კომიტეტებში გაწევრიანება შეუძლია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ნებისმიერ მოქმედ წევრს. 

ამ ეტაპზე კომიტეტებში გაწევრიანებლად განცხადებების მიღებისთვის დადგენილი ვადა ამოწურულია.

სარეგისტრაციო ფორმა გამოჩნდება შემდეგი კონკურსის გამოცხადებისთანავე. 

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ფონდი

ადვოკატები

ადვოკატის პროფილი