კომიტეტებში გაწევრიანება შეუძლია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ნებისმიერ წევრს. კომიტეტის წევრის რანგში ადვოკატი ახორციელებს შემდეგ უფლებამოსილებებს:

► საკუთარი გამოცდილებიდან და ცოდნიდან გამომდინარე, ეხმარება კომიტეტს ინიციატივების შემუშავებაში, კვლევების წარმართვაში, კანონპროექტებზე რეკომენდაციების შემუშავებაში, ასოციაციის სახელით გასავრცელებელი განცხადებების შედგენაში და კომიტეტის პროფილის შესაბამისი პროექტების განხორციელებაში;

► საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგენს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას კონფერენციებსა თუ სხვა ფორმატის შეხვედრებში; 

► საჭიროების შემთვევაში ერთვება კომიტეტის ფარგლებში შექმნილ მცირე ჯგუფების მუშაობაში სპეციფიკურ საკითხებთან დაკავშირებით.

კომიტეტებში გაწევრიანების ფორმა გამოჩნდება წევრთა შერჩევის პროცესის გამოცხადების შემდეგ.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ფონდი

ადვოკატები

ადვოკატის პროფილი