კომიტეტებში გაწევრიანება

კომიტეტებში გაწევრიანება შეუძლია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ნებისმიერ მოქმედ წევრს. 

ამ ეტაპზე კომიტეტებში გაწევრიანებლად განცხადებების მიღებისთვის დადგენილი ვადა ამოწურულია.

სარეგისტრაციო ფორმა გამოჩნდება შემდეგი კონკურსის გამოცხადებისთანავე.