კორპორაციული შეთავაზება ,,საქმიან წიგნაკზე"

9 მარტი 2020

კომპანია ,,მართე“ ადვოკატთა ასოციაციის წევრებს სთავაზობს სპეციალურ კორპორაციულ ფასდაკლებას: 17% ფასდაკლება ,, საქმიანი წიგნაკზე"

ფასდაკლების მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტი: ადვოკატთა ასოციაციის წევრობის დამადასტურებელი მოწმობა.

კომპანიის შესახებ დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად იხილეთ  ბმული

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი